Get Adobe Flash player

Aspsoppexkursion 13 augusti 2015

Denna torsdagskväll plockade vi aspsopp i en kruttorr aspungskog. Tyvärr hittade vi inget som liknade en aspsopp. Tillsammans hittade vi mindre än 10 arter. Däremot såg vi alla fram mot att lyssna på Petra Hansson när hon berättade om hennes och mannens sedan 3 år nyinköpta gård, Mykinge försöksgård. Där påbörjade tändstickbolaget på 1930-talet framtagande av en snabbväxande asp i syfte att möta det ökade behovet av aspved till tändstickor. Arbetet med att välja ut plusträd av asp pågick i stora delar av världen. Samtidigt samlades pollen in så Petra har en stor samling pollen från världens alla hörn. Nya aspkorsningar testades på de omkringliggande fälten där optimala förutsättningar skapades med bla  viltstaket, bevattning och skränande musik nattetid. Trots det kom det in en å annan älg för att äta asp och anläggningen hade ett ständigt älgavskjutningstillstånd till granngårdarnas förtret. Försöksgården hade som mest 300 ha försöksplanteringar och 20 anställda i laboratoriet. Idag är gården en bråkdel så stor och i de till bredden med bråte fyllda lokalerna har Petra en dröm om att få till någon form av utställning för att visa på den enorma satsningen som gjorts på platsen. Idag är det inte många hektar aspodlingar som vittnar om den historia som utspelats på platsen. Vi tackar Petra för en mycket fin presentation.

Parallellet driver Petra företaget Gröna hjälpen där hon bla hjälper till att beskära fruktträd eller att odla enligt konceptet permakultur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *