Get Adobe Flash player

Om klubben

Södra Vätterbygdens Svampklubb startade 1981 och är verksam i Jönköping – Huskvarna med omnejd. Medlemsavgiften är för närvarande 75 kr om året.

Styrelsen

Vi som sitter i styrelsen är:

Anders Hildingsson, Ordförande, 073-894 73 03, andershildingsson@yahoo.com
Marie-Louise Magnusson, Vice ordförande och kassör, 070-648 07 94,  marie.myrberget@telia.com
Marcelle Assaf, Sekreterare, 073-934 08 01, hassmar@hotmail.com
Anna Pettersson, ledamot, 073-990 44 01, anna.pettersson@jordbruksverket.se
Hans Holmberg, ledamot, 076-110 50 07, hans@sjonarabild.se          
Paul Larson, ledamot, 070-683 61 36 , larson.klockarp@gmail.com
Maj-Britt Larson, ledamot, 072-224 70 88, maia.klockarp@gmail.com

Bli Medlem

Önskar du bli medlem i Södra Vätterbygdens svampklubb. Gör enligt följande:

  • Betala in 75 kr på plusgiro 465 70 40-4.
  • Maila till sekreterare Marcel Assaf,  svs.klubb@hotmail.com ditt namn, adress, mailadress samt mobilnummer.

Då blir du medlem och får del av våra e-postutskick och är välkommen på våra arrangemang

Välkommen!

Stadgar