Södra Vätterbygdens Svampklubb

Get Adobe Flash player

25 april 2023 Kremlekväll

Vi var ett glatt gäng som samlades på studiefrämjandet för att lära oss mer om kremlor. Efter en kort inledning delade vi in oss i grupper och presenterade sedan våra rön om ett tjugotal olika kremlor för varandra. Under tiden njöt vi av Maj-Britts kakor. Recept på hennes fantastiska svamptoscakaka (från Sporaden nr 2 2020) finns nedan! Lars-Görans finfina nyckel över de flesta av våra kremlor finns nu för nedladdning under ”filer” på denna hemsida.
https://svampklubb.se/wp-content/uploads/2023/04/Kremlor-LGs-nyckel.pdf.

28 mars 2023 Årsmöte

I år höll vi till i Studiefrämjandets lokaler på Liljeholmen. Martha Wägeus från Strömsbergs föreningen var och berättade intressant om Strömsbergsskogen och alla dessa träd, djur, växter och svampar. Årsmötet bjöd inte på några stora nyheter. Styrelsen och medlemsavgiften är oförändrad 2023.

30 november 2022 säsongsavslutning i IKHP-stugan på Huskvarnaberget

Vi var ca 25 personer som kalasade smörgårdstårta, kaffe och kakor. Efter maten visade Paul bilder från årets svamputflykter och Hans bjöd på en klurig tävling.

Stort grattis riktas till Anna Kjellander som vann diplom för årets svamp som i år blev vridfingersvamp!

24 sepember 2022 ängsmarkssvamp i Bratteborg

Vi var tio personer som besökte de vackra ängarna söder om Bratteborgs herrgård. Även om det inte var tätt med svamp hittade vi ändå många vackra och intressanta naturvårdsarter som rökfingersvamp och trådvaxskivling. Till middagen lyckades vi även hitta en hel del stolta fjällskivlingar! En ofullständig artlista finns här: https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=10703&identifier=86FBD807

28 augusti 2022 svamputflykt till Stensjökvarn

Trotts varning om ösregn var vi fyra tappra svampplockare som gav oss iväg till Stensjökvarn. Där träffade vi Roland Svensson som äger gården. Tillsammans studerade vi svamp i ängsmark, skogsbetesmark och gammelskog. Vädret var otroligt nog helt regnfritt och svamptillgången var över förväntan!

Artlista finns här: https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=10444&identifier=4326CEC0

Stort tack till Anna för anteckningar och till Roland för värdskapet!

17 augusti 2022 Avrostning Skams hål

Vi var 21 personer som slöt upp för årets första gemensamma svampplockning.
Kul att vi var så många och att det var gott om både barn och hundar i
sällskapet!

Trotts torkan hittade vi en hel del svamp. Rödgul trumpetsvamp (bild nedan) var som vanligt den mest populära matsvampen att leta efter men vi hittade också några vanliga kantareller och flera olika ätliga kremlor, bland annat kantkremla. Roligt också att vi lyckades finna den relativt ovanliga hasselsoppen! Andra intressanta arter vi diskuterade var: rodnande flugsvamp, röd flugsvamp, vit flugsvamp, toppig giftspindling, eldspindling, stinksvamp (häxägg), platticka och örtaggsvamp (bild nedan).