Get Adobe Flash player

Upprop! Spontana Exkursioner.

Upprop! Spontana Exkursioner.

Britt-Marie Eidefjäll, medlem i klubben, undrar om det finns fler intresserade för en gemensam maillista för spontana svampexkursioner. I dagsläget är det sju personer. Den som har en idé, kort varsel inget hinder, mailar ut tid och plats. Vill du vara med på den listan kontaktar du Britt-Marie Eidefjäll brittmarie.eidefjall@me.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *