Get Adobe Flash player

Riskor, föreläsning 16 mars

Riskor, ett släkte utan risker. 16 mars 2017, studiefrämjandet. Lars-Göran Hellsten berättar om de ca 80 arter riskor som står att finna i svensk natur.

Det finns mellan 5000 och 8000 svamparter i Sverige och i världen finns det troligen uppåt 1 500 000 arter men vi har bara hittat 300 000 av dem.

Innan vi kom in på själva riskorna berättade L-G om svampplockning utomlands. Tex i polen plockar de i princip alla svamparter och äter dem. De saknar svampböcker. De polacker som L-G har träffat visade att inte mycket respekt för giftsvamparna.

Kvällens föreläsning genomfördes i Studiefrämjandets lokaler så vi var lite nyfikna på deras organisation. Verksamhetsutvecklare Karin Lundblad berättade att studiefrämjandet är Sveriges största förbund med massor av olika studiecirklar och utbildningar. Studieförbundet är politiskt och religiöst obundet. Studieförbundet är en ideell organisation bestående av 19 olika medlemsorganisationer, bla friluftsfrämjandet, riksförbundet Sveriges 4H, Svenska jägareförbundet och sveriges ornitologiska förbund.

Riskor

Det finns ca 80 riskarter i Sverige. Alla riskor och kremlor har kort kött, motsatsen till trådigt kött. Det gör att en blind kan skilja den från övriga svampgrupper. Kremlor är torra och riskor blöder, om de inte är helt intorkade. Kremlor har vattenlöslig färg och riskor har regnäkta färg. Det gör att kremlorna är svårare att artbestämma.

Med ett undantag, lakritsriska, är alla riskor som i rått tillstånd smakar milt fullt ätbara. Ingen riska är dödlig utan det värsta som kan hända är magont, tex vitriska.

Blodriskor är den grupp med riskor som de flesta tänker på när de hör ordet riskor. Tallblodriska/läcker riska är den som anses finast och smakar bäst. Den växer med tall. Granblodriskan är bunden till gran och är vanligare. Granblodriskorna bör kokas av, ca 5 minuter, i vatten innan de tillagas.

De finska riskorna är en grupp vi svampkännare ofta nämner. Den omfattar tre arter som våra finska grannar gärna samlar å lägger i.

Pepparriska, är fortfarande krispig, ej degig, efter avkokning.

Skäggriska, fordrar extra lång kokning

Skogsriska, består av flera olika arter

Då det i svampböckerna står noga beskrivet i vilken biotop arterna växer å många växer med ädellövskog repeterade vi vilka de 8 ädla lövträden är: Alm, ask, avenbok, bok, ek, lind, lönn och körsbär

L-G gick igenom hans egenhändigt ihopsnickrade nyckel för att artbestämma riskorna. Den var suverän.

Innan kvällen var slut så visade L-G oss 10 deltagare hur artportalen fungerar när man söker fram inrapporterade fynd och hur man rapporterar egna fynd. En klart bra kväll!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *