Get Adobe Flash player

Årsmöte 7 mars 2017

Årsmöte Södra vätterbygdens svampklubb 2017

Efter traditionella årsmötesförhandlingar och utdelning av årets svampdiplom 2016 till Kerstin Ydreborg fick vi 16 deltagande medlemmar lyssna på mycket kompetenta Bernt Bernhardsson från Skillingaryd. Bernt har haft biodling sedan 1951 och delade gladeligen med sig av sina erfarenheter. Nu ska här inte skrivas ner hela föredraget utan jag nämnder ett urval av informationer.

Bernts erfarenhet är att Jönköpingsborna vill ha ljus honung. Tills skillnad från ljunghonungen som är den mörkaste honungen. Den är den mest aromatiska, mest geleaktiga, har högst fukthalt (20 %), och svårast att sila.

För barn som är under 1 år är det farligt med för mycket pollen, dvs honung. Det kan även finnas bakterier. Senare i livet är honung däremot en utmärkt produkt att inmundiga. Honung är tom lite antibakteriellt.

Bernt berättade noga om hur biåret ser ut å det börjar med att de första solstrålarna lockar ut bina för att tömma tarmen. Det sker normalt sett inom 50 meter från kupan och 50-200 meter i radie är den ytan som bina normalt samlar mest pollen i. Trecket i botten på kupan avslöjar om kupan är angripen av den fruktade kvalstret varoa. Kvalstermamman lägger sina ägg på bilarverna å slutresultatet är att larverna dör.

Det finns tre kategorier bin; drottning, arbetare och drönare. De har nästan samma utvecklingssteg från ägg till larv och slutligen färdiga bin. Drottningslaven får bla lite bättre mat.

Drottningen har en stab om 200 arbetare som håller henne på topp. Hennes kropp är ständigt indränkt i fodersaft, arbetarna tuggar och preparerar maten så hon är egentligen bara en äggfabrik. Under högsäsong lägger hon 2500 ägg per dygn, vilket motsvarar 3 gånger hennes kroppsvikt. Drottningens parningsresa pågår 4-7 dygn, parar sig med 20-30 drönare efter en lång utmattande flykt där de klena sorteras bort. Denna parning fyller hennes sädesblåsa så att det räcker till 500 000 ägg.

 

Intressanta fakta:

När bina svärmar är det intressant att veta hur många de är. Regeln är att tätt sammanpackade går det 10 000 st/liter.

Svärmning, då en drottning tar exakt halva styrkan med sig, beror på överskott av fodersaft.

Konsistensen på honungen beror på omrörningen.

50-60 kg honung är normal skörd per kupa.

Medlemmarna i SvenskaBiodlarFöreningen, SBR, är snart upp i 13 000 kupor. För att pollinera Sveriges alla grödor krävs dubbelt så många kupor.

Bin är inte långsinta, de glömmer över vintern.

Vildhallon ger mest nektar av alla växter.

Bina ventilerar kupan så effektivt att luften byts ut 11 gånger per minut, allt för att sänka fukthalten i honungen från 50 till 20 %.

Biodlare som haft bin länge drabbas sällan av reumatism. Binas gift gör att kortison släpps fritt i kroppen.

När honung slungas är den som mest näringsrik, sen grumlas den och kristalliseras.

All honung innehåller mycket vitaminer.

Kinesisk honung är konstgjord, aldrig varit nära bin. Den är utspädd med socker.

Man får inte flytta bisamhällen över en sockengräns utan tillstånd från tillsyningsman. Allt för att hindra smittospridning.

Vill man lära sig mer om biodling finns det en stor mängd litteratur att tillgå alternativt kvällskurser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *