Södra Vätterbygdens Svampklubb

Get Adobe Flash player

Checklista inför svamputflykten

Hur du förbereder dig för svamputflykten, stulen rakt av från svampklubb Häxringen

Matsäck
mat och dryck

Oömma kläder
stövlar eller kängor

Att plocka i
korg helst låg, samt i små askar t ex avklippta mjölkkartonger, kesoburkar eller dylikt. Ömtåliga svampar kan man lägga i en plastpåse som man sedan blåser upp. Då förblir svampen hel tills man kommer hem.
 
Svampkniv
gärna med borste, annars med en brödpensel

Arbetsblock
papper och penna

Uppdaterad svampbok
om du har

Kontakta
ansvarig, om du har frågor inför utflykten

Kontrollera
webben så att det inte blivit några ändringar i programmet

Med dessa enkla tips så blir svamputflykten garanterat lyckad.

Vedsvampar i Ryfors urskog

Det var en riktigt solig och fin dag då 6 medlemmar och en kommande medlem samlades. Vårtorkan omöjliggjorde planerade fynd av stenmurkla men vi blev inte ledsna för det. Vi fann nämligen den relativt ovanliga ulltickan under en granlåga. Övriga 14 artbestämda fynd var (ja vi hittade även några trampsvampar):

Klibbticka

Violticka

Knölticka

Sotticka

Timmerticka

Luktticka

Trådticka

Svartplätt

Pergamentskinn

Svart eldticka

Fnösketicka

Vedticka

Enskinn

Isabellticka

Det var fantasktiskt att få se så gammal orörd barrblandskog, Ett besök kan verkligen rekommenderas. Efter dagens svamputflykt inmundigades svampsoppa och äppelakaka vid stråkens strand. Visst du förresten att Sverige har 240 mil kust och 41 000 km strand (ett varv runt jorden). Stranden är 640 km2 och utgör 1,5 promille av Sveriges landyta.

 

Medelmsmöte – Soppföreläsning med Lars-Göran Hellsten

Denna kväll blev maxxad med många nya arter. Det är otroligt att det ska vara så många soppar, ibland behövs det mikroskåp och ibland måste man veta om den växte med en gran,tall eller al för att kunna artbestämma den. Du visste väl att det är endast bland växter och svampar som familjen är större än släkten. Vi drygt tio medlemmar som prioriterade sopparna före övriga ingredienser i livet fick bla lära oss att det finns över 50 benämningar på Karl-Johan. Just namnet har svampen troligen fått då den dök upp i parken runt Karl-Johans slott. Anledningen är att man hade röjt upp kraftig i den i samband med hans flytt hit och dessa nya förutsättningar lockade fram denna ypperliga matbit.

Viktigast när vi noviser plockar soppar i skog och äng är att vi kan känna igen den enda soppen som inte är självklar på matbordet. Djävulssoppen är svagt röd på fotens övre del och är lätt giftig. Sen växer den endast med lind och ek på Gotland, med få undantag. Nästan helt riskfritt här i småland med andra ord. Förväxslingsarten här heter blodsopp men är inte giftig.

TACK Lars-Göran säger vi alla för en mycket informativ afton.

mvh Styrelsen

Årsmöte 5 mars

Årsmötet besöktes av 16 medlemmar, dvs 27 % av medlemmarna. Efter korta och enkla årsmötesförhandlingar inmundigade vi utsökta smörgåstårtor och lyssnade till kvällens höjdpunkt – Petra Hansson som berättade om Östra Vätter Branterna, ÖVB, som sedan 2012 är Sveriges femte biosfärområde. Efter invigningen har flera arbetsgrupper arbetat vidare och snart kommer vi i övriga världen att se resultat, bla förbereds för ett biosfärum.

Actionbild från kvällen

Checklista inför svamputflykten

Hur du förbereder dig för svamputflykten, stulen rakt av från svampklubb Häxringen

Matsäck
mat och dryck

Oömma kläder
stövlar eller kängor

Att plocka i
korg helst låg, samt i små askar t ex avklippta mjölkkartonger, kesoburkar eller dylikt. Ömtåliga svampar kan man lägga i en plastpåse som man sedan blåser upp. Då förblir svampen hel tills man kommer hem.
 
Svampkniv
gärna med borste, annars med en brödpensel

Arbetsblock
papper och penna

Uppdaterad svampbok
om du har

Kontakta
ansvarig, om du har frågor inför utflykten

Kontrollera
webben så att det inte blivit några ändringar i programmet

Med dessa enkla tips så blir svamputflykten garanterat lyckad.

 

Svampforskningsresultat

Ny kunskap om svamp kan ge bättre klimatmodeller och större lycka i trädgårdslandet

av Cathrine Beijer16 / 01  2014

Det är inte kvistar, barr och löv som främst bygger upp jorden. Ny forskning visar att växtrötter och svampar har en ännu större roll när humuslagret byggs upp. Upptäckten kan bidra till bättre klimatmodeller men kan även hjälpa oss att lyckas bättre i trädgårdslandet.

 

För att se bilderna är tipset att följa denna länken till artikelns ursprung i tidningen extrakt: http://www.extrakt.se/klimatforskning/hemligt-partnerskap-ger-bordigaste-jorden/

 

Bättre förståelse för samspelet mellan träd och svamp ger oss viktig kunskap om hur vi ska sköta våra skogar på bästa sätt. På bilden ser man hur svampen sandsopp ser ut under jord. De små vita tussarna är svampens mykorrizarötterna. Från dem växer svampens mycel ut som ett nätverk. Foto: Håkan Wallander

Länge har man trott att den största mängden av det organiska kol som lagrats i marken i barrskogsområden kommer från döda barr och kvistar. Men det som Håkan Wallander, professor i markbiologi vid Lunds universitet, och hans forskarkollegor nu har upptäckt vänder upp och ner på den tidigare teorin.

Enligt forskarnas nya rön kommer markkolet, genom nedbrytningsprocesser, huvudsakligen från växtrötter och de svampar som lever i symbios med rötterna, så kallade mykorrhizasvampar. Markkolet tillförs därför i största utsträckning underifrån och inte ovanifrån som man tidigare trott.

 

Varför är den nya kunskapen om svamparnas roll så viktig?
– De nya kunskaperna kan exempelvis ge en bättre förståelse för hur flödet av kol påverkas av ett varmare klimat. Man vill ju kunna göra så bra klimatmodeller som möjligt, men ibland stämmer modellerna inte riktigt, och osäkerheten kan då bero på att kunskaperna om de processer som sker i marken inte är tillräckliga.

Vid vilka andra tillfällen kan era nya upptäckter komma till nytta?
– Att förstå samspelet mellan träd och svamp ger en grundläggande kunskap om jordens bördighet, vad det är som styr den, och hur den byggs upp, med mera. Kunskapen är inte enbart användbar för att få säkrare klimatmodeller, utan kan vara minst så viktigt för den som exempelvis vill få en lucker och luftig trädgårdsjord. Det handlar exempelvis inte bara om att hälla på en massa näring, då kan man störa hela processen. Så även i trädgårdslandet och blomsterrabatterna har sambandet mellan växter och svampar en avgörande roll.

Många menar att gödsling leder till att mer kol binds in i marken, vilket skulle bidra till att koldioxidhalten i atmosfären minskar. Men de processer som jag studerar kan gå emot den uppfattningen.

Kan dessa kunskaper få betydelse för skogsbruket och hur vi hanterar våra skogar i framtiden?
– En bättre förståelse för kolbalansen i marken har stor betydelse för vilken skogsskötsel man rekommenderar.  I debatten om framtidens skog kommer ofta frågan om gödsling upp. Eftersom gödsling ökar tillväxten, ökar den mängd växtmaterial som faller till marken. Många menar att gödsling därför kan leda till att mer kol binds in i marken, vilket då skulle bidra till att koldioxidhalten i atmosfären minskar. Men de processer som jag studerar kan gå emot den uppfattningen, eftersom att mer näring till marken gör att svampmycelet minskar och då även flödet av kol till marken.

Ni har nyligen fått beviljat fortsatt finansiering för er forskning. Hur ska ni gå vidare med era upptäckter?
– I det nya projektet vill vi undersöka vad som händer med markens kollager när näringshalten i jorden ändras. Idag råder i de flesta svenska skogar en kvävebrist, men eftersom kvävenedfallet fortsätter att vara högt kan vi få en kvävemättnad och istället brist på fosfor. Och vad händer med kolet i marken då? Kommer det pysa ut mer eller bindas in mer?

– Om man vill öka produktionen med hjälp av gödsling finns också risken för kväveläckage. Och här har svamparna en stor betydelse. Om mängden svampmycel minskar på grund av att mer näring tillsätts ökar risken för att kväve läcker ut. Därför är det viktigt att hitta en balans för hur mycket man kan gödsla för att undvika läckage. I detta sammanhang kan man ju också nämna att våra fosforreserver håller på att ta slut och att vi inte kan ödsla värdefullt fosfor på att gödsla skogen i framtiden.

av Cathrine Beijer

 

 

Avslutning av svampsäsongen med knytkalas på IKHP 6 nov.

Denna afton blev precis lika trevlig som alltid. Alla ca 15 närvarande medlemmarna hade gjort fina rätter. Det var två olika soppor som trängdes som förrätt. Till det bjöds på kantarellfyllda smördegsbakelser. Som huvudrätt trängdes sallad, svamppaj m.m Till efterrätt delades traditionsenligt årets svamp ut. Styrelsen hade flera fynd att välja mellan och valet föll på rosenfotskremlan, Russula reseipes. Sen var det desto svårare att minnas vem det var som fann den. Det var nämligen flera plockare i samma grupp som fann den och minnet är ju sådär. Efter lite detektivarbete så tilldelades diplomet två stolta plockare: Britt Marie Eidefjäll och Lena Nordangård. Vi gratulerar dem båda.

Hans bjöd traditionsenligt på ett fint bildspel. Denna gången från ett Gotland i full blom.

Till kaffet hade Hans klurigheter i bakfickan. En klassiker är: Var kommer december före november. Det är ju såklart i ordboken. Eller vad sysslar man med när man går in genom ett hål och kommer ut genom tre? Det är något de allra flesta gör dagligen – man tar på sig en tröja.

Så lägger vi ytterligare att svampår bakom oss. Sammanfattningsvis ett extremt torrt år men trots det lyckades vi medlemmar få ihop ca 60 arter på både avrostningen 22 augusti och till svamputställningen den 28 september. Bra jobbat allihopa!

Nu samlar vi nya krafter inför 2014. Vi lovar ett fint program då också, hoppas bara att väderguden är med oss.

hälsningar ordförande Anders Strandh

 

OBS. Inställd trattkantarellexkursion 12 oktober

Efter modigt övervägande har styrelsen beslutat att vi ställer in även denna aktivitet för medlemmarna. Det är för torrt för rejäla skördar av trattisar. Var och en av oss har säkert egna ställen men dem vill vi inte dela med oss av ett sådant här knapert år. V får ta nya tag 2014.

Vi träffas och njuter av avslutningen den 6 november pp IKHP istället.

MVH Styrelsen