Get Adobe Flash player

Monthly Archives: september 2022

24 sepember 2022 ängsmarkssvamp i Bratteborg

Vi var tio personer som besökte de vackra ängarna söder om Bratteborgs herrgård. Även om det inte var tätt med svamp hittade vi ändå många vackra och intressanta naturvårdsarter som rökfingersvamp och trådvaxskivling. Till middagen lyckades vi även hitta en hel del stolta fjällskivlingar! En ofullständig artlista finns här: https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=10703&identifier=86FBD807