Get Adobe Flash player

Monthly Archives: juni 2015

Strömsbergs naturreservat, ny skötselplan på remiss.

Nu har Jönköpings kommun tagit fram ett förslag på ny skötselplan för det kommunala reservatet Strömsberg. Det är en naturpärla i Jönköpings östra slänt. Väl värd ett besök. Fram tills 30 augusti kan man lämna synpunkter på följande länk. http://www.jonkoping.se/nyheterna/nyhetsarkiv/tycktillomstromsbergsnaturreservat.5.df3039f14e02df095a27e8.html

Jönköpings kommuns nya Översiktsplan, ÖP

Hej

Jag vill berätta att Jönköpings kommun nu har sin nya Översiktsplan på remiss. En ÖP är ett av kommuns allra viktigaste dokument som beskriver vad kommunen vill. Oftast handlar det om utbyggnadsområden, kollektivtrafik, vindkraft, tysta områden m.m. Men även natur, friluftsområden och kultur finns beskrivet. En ÖP är ett gigantiskt dokument i detta fallet ca 1000 sidor och 200 kartskikt. Men eftersom den är interaktiv och man själv kan välja vad man vill läsa så är det lätt att hitta. Gå in på länken och se. Alla kan lämna ett remissvar till Jönköpings kommun tom 30 juni 2015. Se följande länk http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/stadsplanering/oversiktligplanering/nyoversiktsplan.4.174da51c13c660ba34a724.html