Get Adobe Flash player

Monthly Archives: februari 2015

Styrelsemöte 11 februari 2015

Ikväll har vi bokat in en massa roliga utflykter och aktiviteter under våren och en bit in på sensommaren. Vi har tagit det bästa av flera års erfarenheter och satt ihop till ett välkomnande vår-och sommarprogram, se under rubriken ”Detta händer”. Bara att få lyssna till klubbens överduktige svampkonsulent Lars-Göran när han berättar om musseroner eller följa i erfarne tickexpert Max spår i en gammal skog kan få nackhåret att resa sig på vem som helst.

På styrelsemötet i juni kommer vi att fylla på med fler höstutflykter, bla boka in datum för den häftiga aspsopputflykten till Mykinge Gård, dvs tändstickbolagets gamla marker. Där kryllar det av asp och förhoppningsvis aspsopp.

/Styrelsen