Get Adobe Flash player

Monthly Archives: april 2014

Vedsvampar i Ryfors urskog

Det var en riktigt solig och fin dag då 6 medlemmar och en kommande medlem samlades. Vårtorkan omöjliggjorde planerade fynd av stenmurkla men vi blev inte ledsna för det. Vi fann nämligen den relativt ovanliga ulltickan under en granlåga. Övriga 14 artbestämda fynd var (ja vi hittade även några trampsvampar):

Klibbticka

Violticka

Knölticka

Sotticka

Timmerticka

Luktticka

Trådticka

Svartplätt

Pergamentskinn

Svart eldticka

Fnösketicka

Vedticka

Enskinn

Isabellticka

Det var fantasktiskt att få se så gammal orörd barrblandskog, Ett besök kan verkligen rekommenderas. Efter dagens svamputflykt inmundigades svampsoppa och äppelakaka vid stråkens strand. Visst du förresten att Sverige har 240 mil kust och 41 000 km strand (ett varv runt jorden). Stranden är 640 km2 och utgör 1,5 promille av Sveriges landyta.