Södra Vätterbygdens Svampklubb

Kalender

14 september kl 09:00, Naturvårdsdag

 

 Datum: 14 sep 2019

 Startar klockan: 00:00

 

 
 
 

14 september, Naturvårdsdag med inriktning på svampar. Samåkning från Råslätts idrottsplats 9.00. Vi åker till Stensjökvarns naturreservat söder om Hok, med betesmarker och skog. Vi letar och diskuterar svampar som indikerar höga naturvärden. I centrum står signalarter, rödlistade arter och deras ekologi.

Exkursionshandledare Anders Hildingsson och Johan Staaf från Länsstyrelsen.

Ta med mat för dagen, åter ca 15.00

Ansvarig Anders Hildingsson 0738-947303