Södra Vätterbygdens Svampklubb

Årets Svamp

Varje år delar vi ut diplom för årets svamp. Detta diplom går till en klubbmedlem som hittat en för våra trakter ovanlig svamp, eller i vissa fall till någon som gjort särskilda insatser för klubben.

2018, Anders Hildingsson, Dadelvaxskivling (Hygrocybe spadicea) 2017, Ingen Inga digniteter funna, mest ordinär matsvamp, trots bästa svampåret på 50 år, () 2016, Kerstin Ydreborg För mycket fina insatser i styrelsen. Kerstin är en enastående organisatör och är den som håller ihop styrelsearbetet., () 2015, Paul Larsson, Svartblå rödskivling (Entoloma nitidum) 2014, Lena Nordangård, Guldkremlan (Russula aurea) 2013, Britt-Marie Eidefjäll Lena Nordangård, Rosenfotskremlan (Russula roseipes) 2012, Max Koschatsky, Dystersopp (Porphyrellus porphyrosporus) 2011, Lars-Göran Hellsten, Slöjröksvamp (Lycoperdon mammiforme) 2010, Marie Magnusson, Fjällsopp (Strobilomyces strobilaceus) 2010, Björn Kalin, Grangråticka (Boletopsis leucomelaena) 2009, Lo-Rita Gistrand, Grönfläckig vinriska (Lactarius semisanguifluus) 2007, Millan Grytberg Förtjänstfulla insatser vid smörgåstårteframställning, () 2005, Jeanette Junell, Blåmjölkig riska (Lactarius quieticolor) 2004, Britt-Marie Eidefjäll, Medusasprödling (Psathyrells caput-medusae) 2002, Inget diplom Uselt svampår, () 2001, Max Koschatzky, Aldyna (Hypoxylon fuscum) 2001, Inga-Lill Dahlberg för sina textningar, () 2001, Eva Jernström, Gyttrad taggsvamp (Creolophus cirrhatus) 2000, Max Koschatzky, Alsopp (Gyrodon lividus) 2000, Eva Jernström, Rotsopp (Boletus radicans) 2000, Bengt Danielsson, Bävermussling (Lentinellus castoreus) 1999, Rune Gustavsson, Inventering av jordtungor () 1998, Eva Jernström, Violett fingersvamp (Clavaria zollingeri) 1996, Inget diplom. Uselt svampår, () 1995, Inget diplom. Uselt svampår, () 1994, Christina Lindqvist, Blek geléskål (Neobulgaria pura) 1993, Lars-Göran Hellsten, Purpurfingersvamp (Clavaria purpurea) 1993, Johanna Huus (Hedersomnämnande), Ståtlig blomkålssvamp (Sparassis crispa) 1992, Bengt Olsson, Stor tratticka (Polyporus badius) 1991, Sara Granqvist, Matsvampsarrangemang vid utställningar () 1990, Kristina Fägersten, Slöjröksvamp (Lycoperdon mammiforme) 1989, Inga-Lill Dahlberg, Strandängschampinjon (Agaricus bernardii) 1989, Ernst Söderback, Dystersopp (Porphyrellus porphyrosporus) 1988, Lars-Göran Hellsten (Hedersomnämnade), Droppklibbskivling (Limacella guttata) 1988, Ernst Söderback, Svartnande kantarell (Cantharellus melanoxeros) 1987, Max Koschatky, Tårticka (Inonotus dryadeus) 1987, Lena Norrby (Hedersomnämnande), Igelkottröktsvamp (Lycoperdon echinatum) 1985, Ulla & Lena Norrby, Stoftkremling (Asterophora lycoperdoides) 1985, Sara Granqvist (Hedersomnämnande), Svartöra (Auricularia mesenterica) 1985, Inga-Lill Dahlberg (Hedersomnämnande), Fries kantarell (Orange kantarell) (Cantharellus friesii) 1984, Ulla Norrby, Lömsk flugsvamp (Amanita phalloides) 1984, Jan-Åke Fritzon (Hedersomnämnande), Luddticka (Inonoyus tomentosus) 1984, Inga-Britt Kaschatzky (Hedersomnämnande), Tallticka (Phellinus pini) 1984, Anna Fägersten (Hedersomnämnande), Hängeskål (Ciboria caucus) 1983, Ulla Norrby, Oxtungsvamp (Fistulina hepatica) 1983, Anna-Kristina Fägersten, Kandelaberfingersvamp (Clavisorona pyxidata)