Södra Vätterbygdens Svampklubb

Kalender

Söndag 30 september, Store Mosse

 

 Datum: 30 sep 2018

 Startar klockan: 08:00

 

 
 
 


 OBS. Flyttad till 30 september.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svampens dag Store Mosse naturum

 

Utställning och rådfrågning med Svampkonsulenterna Lars-Göran Hellsten och Veine Oskarsson.

 

Mer info finns på: https://www.sverigesnationalparker.se/park/store-mosse-nationalpark/besoksinformation/naturum/