Södra Vätterbygdens Svampklubb

Kalender

Naturvårdsdag

 

 Datum: 14 sep 2019

 Startar klockan: 00:00

 

 
 
 

 

14 september

Naturvårdsdag med inriktning på svampar. Vi letar och diskuterar svampar som indikerar höga naturvärden. Signalarter,  rödlistade arter och deras ekologi står i centrum.

 

Exkursionshandledare Anders Hildingsson och Johan Staaf från Länsstyrelsen.

 

Mer info om tider kommer. Vi kommer att åka bil till hemlig plats...