Södra Vätterbygdens Svampklubb

Svamputställning och rådfrågning Store Mosse naturum

Start:
2019-09-01 kl. 00:00:00
Slut:
2019-09-01 kl. 00:00:00

 

Svamputställning och rådfrågning Store Mosse naturum

Med Lars-Göran Hellsten 070 766 34 92

Se store mosse naturrums webbsida för mer detaljer.

https://www.sverigesnationalparker.se/park/store-mosse-nationalpark/besoksinformation/naturum/#