Södra Vätterbygdens Svampklubb

Naturvårdsdag med inriktning på svampar.

Start:
2019-09-14 kl. 00:00:00
Slut:
2019-09-14 kl.

14 september

Naturvårdsdag med inriktning på svampar. Vi letar och diskuterar svampar som indikerar höga naturvärden. Signalarter,  rödlistade arter och deras ekologi står i centrum.

Exkursionshandledare Anders Hildingsson och Johan Staaf från Länsstyrelsen.

Mer info om tider kommer. Vi kommer att åka bil till hemlig plats.